online bibliotheek Haaltert
Ga hier naar de online bibliotheek van Haaltert. Doe een opzoeking in de online catalogus. U ziet tevens in welke Oost-Vlaamse bibliotheek het gevraagde item beschikbaar is.
Klik hier.
Met uw lidkaart of identiteitskaart kan u ook inloggen om uw uitgeleende materialen te verlengen of om een reservatie te plaatsen.
Dit kan je hier .
bibliotheek.be bib bibliotheek haaltert boek boek.be boeken boeken lenen uitlenen ovinob ovinob.be www.ovinob.be mijn.ovinob.be oost-vlaanderen stede ten driessche stedetendriessche.be vakantiehuis vakantiewoning compactdisc.be videotheek mediatheek